5 مايو 2016

دانار دګل فایدې
*دانار ګل دمعدې او کولمو  زخمونه سموی

* قبضیت کونکی دی اسهال (امل ) سموی 

*که په سرکه کي پوخ سي په  خوله ولغړول سي  اوری کلکوی  او هغه غاښونه چي ښوری هغه غاښونه  ټبنګوی

*دښځینه  ناروغیو  دپاره ګټور دی وینه دروی  ، رحم پاکوی  او میکروبونه وژنی
دزاړه زخم دپاره  ښه ملحم  دی

5 ديسمبر 2015

دذکام علاج په خوراکی موادو سره


په ملۍ سره دذکام علاج :

ملۍ تراش کړی  او دلیمون اوبه یا عسل په ګډی کړی  دورځی دری ځله یی یوه کوچنی کاچوغه خوړل کیږی  

 په هوږه سره دذکام علاج :

دورځی دوی زڼی هوږه خوړل  او دارنګه په خوړو کی هم خوړل  ذکام سموی

په ادرک (شونډ ) سره دذکام علاج :

یوه کوچنی ټوټه ادرک (شونډ ) په اوبو کی وایشوئ په عسلو یی خواږه کړئ او لیمون پکښی څاڅکی کړی.

 په پیاز سره دذکام علاج :

دورځی نیمه دانه اوم پیاز خوړل  ذکام سموی

دچرګ  سوپ او تور مرچ  هم  کټه لری 

3 فبراير 2015

داینې ناروغی او علاج یی
اینه دانسان د بدن یومهم غړی  دی په اینه کي وينه جوړیږی او اینه ډیره حساسه ده  ، ژر دبندیدو او پاړسوم  قابلیت لری،   باید چي اینه نه ډیره ګرمه او نه ډیره سړه سي   .

اینه  دتوری ، معدې ، کولمو او دهډوکو  درګو سره ارتباط لری  ، اینه چي بندیږی  یو علت یی  په تشه خوا  دخوږو خوړل دی،  اوبل  تر ډوډۍ خوړولو وروسته اوبه چیښل دی،  کله چي په تش نس خواږه وخوړل سي او تر خوړو وروسته اوبه وچیښل سي  ، اینه ژرخواږه  اود خوږو سره نور بیکاره اخلاط وځان ته جذب کړی نو ددې امله  اینه بنده سي .

هغه شیان چي و اینی ته ضرر رسوي :-

*په ماړه نس دغذا دپاسه  غذا خوړل، بی نظمه  غذا خوړل .

* په تشه خوا ډیری یخی اوبه چیښل، یا روژه په یخواوبو ماتول ، او یا تر جماع یا سپوټ وروسته اوبه چیښل،  او یا ترحمام کولو وروسته اوبه چیښل  اینه سړوي ،  ډیری یخی اوبه اینه سړوي او استسقاء نارغي ځنی پیداکيږی .

* سریښناکه خواړه خوړل ، سریښناکه خواړه  اینه بندوي .

* ډیر خواږه شربت چیښل اینه بندوي .

* ډیری مستی خوړل بلغم ډیروي او  اینه سړوي ، اینه بندیږی،  دمستو خوړولو وروسته  باید خورما ، عسل او یا شونډوخوړل سي،  چي دمستو ضرر کم کړی  .

*که دغوښو اوماهی خوړولو وروسته اوبه وچیښل سي ، اینه یی مخکي تردې چي هضم سي ځنی اخلاط جذبوي  چي په هغوي سره اینه بندیږی،  که داینی بندوالی داسي پاته سي  ورستیږی او داستسقاء ناروغي ځنی پیدا کيږی  .

ښه کار دادی چي تر خوړو دوه ساعته وروسته اوبه وچیښل سي .

 • که په تشه خوا خواږه وخوړل سي ، اینه خواږه جذبوي  اینه بندیږی  .
 • ډیر شراب چیښل .
 • ډیری کيمیاوي دواوي خوړل .
 • سپوټ  او تګ نه کول .
 • دپنیر خوړل دهغه چا دپاره ښه نه دی چي داینې پاړسوب ولري .
 • دجوز خوړل وهغه چا ته چي داینې ناروغي ولری ښه نه دی .
 • دسوزیو خوړل دهغه چا دپاره ښه نه دی چي داینې پاړسوب ولري .
   

هغه شیان چي واینې ته فایده کوي

 1. شونډ اینه ګرموي او بنده اینه خلاصوي .
 2. مر ( ترخې کونډری ) بنده اینه خلاصوي حامله میرمن دې مر نه خوری .
 3. پیسته ..( اینه سړوي او دیرقان علاج دی او وبښتورګی ته فایده کوي او بنده اینه خلاصوي .
 4. کشمش ..( ژړۍ سموي  ) او داینی دپاره ښه دی .
 5. خواږه داینی دپاره ښه دی  اینه قوي کوي  باید ترخوړو وروسته وخړل سي .
 6. ادوه ( دارچنی ) اینه قوي کوي  او یرقان دمنځه وړی  مامله میرمن دې یي نه خوری .
 7. زعفران اینه خلاصوي  باید ډیر ونه خوړل سي .
 8. لونګ اینه قوي کوي  باید ډیر ونه خوړل سي .
 9. مستکا ( دشنې دونی کونډری ) داینې باړسوب سموي .
 10. کندر ( لبان الذکر ) یا ترخې کونډری سړه اینه ګرموي او اینه قوي کوي او معده هم قوي کوي .
 11. کرفس او بقدونس  اینه خلاصوي  حامله میرمن دې بقدونس نه خوری .
 12. داوښی شیدې داینې بندوالی چي دګاټه وينی له امله وي خلاصوي .
 13. کورتوبه  اینه قوي کوي . دژړی دپاره کورتوبه په اوبو خیشته کړﺉ  یو ګیلاس یو ګیلاس هره ورځ اووه ورځی چیښل کيږی .
 14. تریو انار داینې ګرمي سموي .
 15. زعتر اینه او سږی دبلغم څخه پاکوي .
 16. پاخه انګور ، الوبالو او دانګورو اوبه وهغه کسانو ته چي داینې ناروغي ولری ښه دی .

داینې دپاړسوب نښی :

که اینه پړسيدلی وي دشا راسته طرف درد کوي ، که نفس تنکي کیدل  اولاسونه درانه وي  لاکن تبه نه وي یا اینه بنده ده یا اینې پاړسوب کړی دی .

که ژبه توره او تبه ورسره وي  ،  اینه بنده ده .

داینې دبندوالی  نښی :

راسته اړخ دروندوي او درد کوي ، نفس تنګی کيږی، درنګ بڼه  سمه نه وي ( شین بخون) وي ، بولی لږ وي او غلیضه مواد ډیروي،او تنده ډیره وي .

داینې دمزاج دخرابوالی نښی:

که داینې مزاج ډیر ګرم وي صفرا ( ژړ ) ډیروي،  او که داینې مزاج ډیریخ سي بلغم پیداکوي .

 1. داینې ګرم مزاج :

 داینې دګرمی علامه  یوه داده   چي په اوبو چیښلو سره تنده نه ماتیږی  ، اشتها بنده وي ، دبولو رنګ ژړوي ، اونبض چټک وي ، تبه وي ، قبضیت وي،بدن دروند وی، قی ډیر وهی  ، دقی رنګ  ژړ ، سور،  اویا شین وي . ژبه ږیږه وي او بدن ډنګر یږی  .داینې  ضعیفی  د اینې دګرم مزاجی  څخه وی .

داینې دمزاج خرابوالی (دیخوالی) نښی:-

شونډان او ژبه سبین  وي ، وينه کمه او دوينی جریان  سخت وي ، بلغم ډیروي ، تنده نه وي ، درنګ بڼه سمه نه وي ،  کيدای سي چي درنګ بڼه توره ا وشنه بخونه  وي ، یا ژړو پستیی رنګ ته ورته وي ، دبولو رنګ سپین ، بلغم ګاټه وي ، لوږه ډیره وي ، که د اینې ساړه ډیر سي اشتها یی بنده سي، فضله موادسخت او رنګ  یی سپین او بوي  نه لری ، او یا به فضله مواد نری  سپین او لږ بوي به لری .

داینې دمزاج خرابوالی (دوچوالی ) نښی :-

خوله او ژبه  وچه وي ، تنده ډیره وي ، دژبی رنګ توروي .

داینې دمزاج خرابوالی د(رطوبت )  نښی

دژبی رنګ سپین وي او لږ څه ژړ ه معلومیږی ، دژبی رطوبت ډیروي ،  تنده نه وي ، که یخ ډیر سي رطوبت یی ډیر سي رنګ  یي شین سي او بدن ضعیف سي .

داینې دناروغيو علاج :-

*ګل بابونه داینی درداو  سوي سموي او اینه قوي کوي .

* دتریو انار او غټ تریو لیمون خوړل داینی ګرمی سموي . خورما اینه قوي کوي . جرجیر واینی ته فایده کوي . دناک خوړل واینی او ترخی ته فایده کوي .دذردکو اوبه چیښل  اینه پاکوي .دسیب  او الوبالو خوړل واینې ته فایده کوي .دزعتر چای چيښل اینه او سږی دبلغم څخه  پاکوي . عسل داینی دناروغیو دپاره فایده کوي .پاخه انګور خوړل داینی وناروغیو ته فایده کوي .دملی خوړل داینی کا سموي .

دپام وړ :- پنیر ، جوز ، سوزی دې داینی ناروغ نه خوری .

دپام وړ : دهر رنګه  ناروغي دپاره باید دهغی ناروغي متخصص ډاکترته  مراجعه وکړی اودډاکتر دلارښونی سره سم   معاینات وکړی .

23 ديسمبر 2014

دچنجایو دناروغي علاج او دهغه څخه دځان وقایه
په نس کي چنجیان درطب وراسته شي څخه پیداکيږی،  دصفرااو سوداء څخه نه پیداکيږی ، ولی چي صفراډیره ګرمه ده او سوداء  وچه او خونکه ده  چنجیان ژوند نسي کولای،   بلغمی ماده دچنچیانو دژوند دپاره مناسبه ده  که بلغمی ماده ډیره سي او ورسته سي  په کولمو کي پاته سي .
په نس کی ولی چنجیان پیداکیږی :-

     1-دډیرخوراک له امله  او کله  چي په معده کي  بلغم ډیر سي .

2-دهاضمې کمزوری او دبدن دغړو خونکي ، چي دا دهاضمې د خرابوالی سبب ګرځی .

3-سریښ ناکه خواړه ، لکه لوبیا او  دامو غوښو خوړل ، البان خوړل ، او رطب میوې خوړل .

4-په ډکه خیټه جماع ( نزدیکت ) کول .

5-اوړه کفه کول .

6-ځنی چنجیان یو دبل څخه اخستل کيږی .

دچنجیانو دشتون نښی نښانی  :-

دچنجیانو دوجود علامی یو دبل سره توپیر لری ځنی اوږه چنجیان وي ، او ځینی لنډ او ځنی برداره چینجیان وي .

 1. دورځی یي  شونډان سپیره وي ، او په خوب کي دخولې څخه ناړی بهیږی .
 2. دنارغ طبیعت خراب وي ژر درد ورځی .
 3. دشپی غاښونه چیچي .
 4. په خوب کي ارږمۍ کاږی  ،کله کله چغه کوي،  که یی څوک دخوبه ويښوي خوابدی کيږی .
 5. پر سترخوان چې کښینی وخوړو ته یی هوا نه کيږی دخوړو څخه  یی بد راځی .
 6. دچنجیانو څخه دمیرګی ناروغي او تشنجات  هم پیښیږی .
 7. کله کله  ډیر وږی کيږی ،  ولی چی خواړه چنجان وخوری،  او دزړه خفقان هم ورته پیښیږی .
 8. په خوب کي چنجیا په حرکت راځی .
 9. دمعدې خوله کړپی کوي ، مغض وي  ، او ګوله  یی مښلی او اشتهایی بنده وي .
 10. هغه کس چي چنجیان لری  په بدن کي یی سستی ډیره وي ، کله کله یی سترګی سرې وي  .
 11. مقعده یی کا کوي .

 

دچنجایو دناروغي علاج او دهغه څخه دځان  وقایه :-

 • کولمې د بلغمو څخه داملی شیانولکه د ( سنا ) په خوړولو سره پاکول .
 • دبلغمې خوړو( هغه خواړخه چي بلغم ډیروی لکه بادرنګ ، مستې ...) څخه پرهیز کول .
 • دچنجیانو دوژلو دواوي لکه ( مُریعنی ترخې کونډری ، ترمس یوډول ژړ  باغلی  دی ، هوږه ، زعتر ، انیسون ، دکرفس تخم ، وانجه یعنی توری دانې  چینجیان  وژنی او وروسته صبر سقطری او مستکا خوړل کيږی چي مړه چنجان خارج سي  .
   ددوا تر خوړولومخکي باید کباب و  زبیښل سي ،  چي چنجیان دکباب پر اوبو  راټول سي   اووروسته  سمدلاسه دوا وخوړل سي .
 • هغه کوچنی سپن چنجیان چي په مقعده کي د هغوي دپاره مالګه فایده  کوي .
 • وانجه ( توری دانې )میده کړی او د مړغونی اوبه په ګډې کړﺉ پرنوه باندی یی وتړﺉ  ،دنس څخه چنجیان خارجوي .
 • ترمس ( ژړباغلی ) په اوبو کي وایشوﺉ اوبه یی په عسلو خوږې کړي ويی چښﺉ.
 • دزردکو جوس په نهاره چیښل چنجیان ورکوي .
 • دجوز خوړل  یا دجوز  تیل دپټاټې  سره خوړل پلن چنجیان ورکوي .
 • دیرش ګرامه ملخوځی په یوه لیټر اوبو کي خیشتې کړﺉ  په تشه خوا یی وچښﺉ  چنجیان ورکوي .
 • نخود په سرکه کي ماښام خیشته کړﺉ او سهار یی په نهاره وخورﺉ .
 • پنځوس یا شپیته ګرامه انارپوست په یوه لیټر اوبو کي وایشوﺉ  ، سهار په نهاره یو ګیلاس  څلور ورځی چیښل کيږی .
 • دګندنی بیخونه ( سپینه برخه )  ښه پاک پریمنځﺉ وروسته یي وګوټﺉ او دشیدو سره یی وخورﺉ چنجیان ورکوي( دګندنې دبیخو جوس او شیدې ) .

23 نوفمبر 2014

فلج ( شلل )


فلج ( شلل )

فلج اکثره وخت دډیری  ويری ، غم او ډیری خوابدي څخه وی  ،کله چي وينه په ډیر قوت او سرعت سره وزړه یا دماغ ته ورسيږی ، یا فلج ، ددماغ سکته  او یا دزړه سکته پیښږی .

که چیری انسان ته ډیر درد ورسي او یا ډیر خوابدی سي باید ځان دالله جل جلاله په یاد مشغول کړی،  او فکر په بل څه اخته کړی،   په  یخو اوبو غسل وکړی،  او پر سر باندی یخی  اوبه واچوي  ، ولی چي سړې اوبه دوينی جوش   دخدای په امر کموي .

وروسته یو څو دانی وچ انځر وخوری،  ولی چي انځر کوچني جلطه راکشوي،  او یاایشولی  نعناع او شونډ وچیښی ، او هم دا رنګه که تګ وکړی دبلغمو تاثیر کمیږی .

خدای دې نه کوي که سړی فالج ووهي  بیا نو باید بیله ځنډه ناروغ وډاکتر ته ورسول سي  .

هیره:

دهیری لوي لامل بلغم دی چي پر ماغ باندی پریوزی ، ولی که په دماغ کي بلغم تر خپله اندازه ډیر سي ،وینه  ددماغ وټولو اجزاو ته سمه نه رسيږی ،  او دماغ خپل طبیعی کار نه کوي.

سبب  یی یا به نفس به عشق اخته وي ، یا به کم خونی وي،  او یا به د ډیرو بلغمی شیانو خوړلو څخه وي .

هغه شیان چی ودماغ  او حافظی ته ضرر رسوي :

 • ډیر پیاز خوړل .
 • ډیری مستې خوړل .
 • ډیر ګشنیز خوړل .
 • ډیر باغلی خوړل .
 • زعفران ډیر استعمالول .
 • لوبیا ډیره خوړل .
 • کاهو ډیر خوړل .
 • ډیر هم اوغم او دفکر خرابوالی .

13 نوفمبر 2014

دسر ناروغي
دانسان په دماغ کي رطوبت ډیر وی ، دغه رطوبت باید پاک سي  په رحم کي وی (زیات رطوبت باید پاک سي ) او که په بدن کي  تر زیږیدولو وروسته .

که دغه زیات رطوبت پاک نه سي،  کیدای سي چي په دماغ  ، رګو او یا نزله کي دځینو ناروغيو سبب سي .

دسردرد

دانسان د دماغ پیچیده جوړښت خاصتا دماغ     داجتماعی ستونزواو د ژونددسختو حالاتو، ډیر ی پریشانی او ستړیا  څخه پر سردرد کيږی، دلته یو څه  هغه شیان لیکم ، چي دمزمن درد لامل کيږی .

*دسر هغه درد چي دپاړسوب څخه پیداسوي وي .

سر ډیر درد کوي ، لکه  سر  چي په چکوش  وهل کيږی ، تبه هم ورسره وي ،او سترګی سرې او دسترګو رګونه هم  تک سره  وي،  تر څو پوری چي  پاړسوب وي دسر دردهم وي .

* بل هغه دسردرد دی چی سترګی درد کوي ، داسي وي لکه دبهر څخه چي په  دماغ یو شی ننوزی .

 

د سردرد نښی  نښانی چي دهغه سره دبدن یو بل غړی هم شریک وي

*که دسر درد دمعدې څخه وي.   دسر مینځ ( کلګی )دردکوي، او معده هم درد ورسره کوي ،که څوک وږي بیده سي، دمعدې په خوله باندی  ترخی اوبه راسي  پر سردرد سي .

* که دسر درد داینې څخه وي. اینه به درد وکړی ،او وروسته به   دسرپر  راسته اړخ  درد سي .

* که دسر درد دتوری  څخه وي.توری  به درد وکړی ،او وروسته به   دسرپر  چپ اړخ  درد کیږی .

*که دسر درد پونډي او پښو  څخه وي.  نزله او ټیکونه به درد کوي ، او داسي ا حساس به  کوي چي میږیان یی به پښو کي روان دی ، که پښی ټکور  کړی،  او ګرمی اوبه پر واچوي درد به ارامیږی .

* که دسر درد دپښتورګی   څخه وي. پښتوګی   به درد وکړی، وروسته به دسرکلګۍ او دسر د شاه برخه درد وکړی  ، او سربه  پرله وګرځی  ، ددردځای څخه  به میږی میږی پیل او دسر کلګی ته به ورسيږی وروسته  به سر پرله و ګرځی .

*دنفاس په نارغیو کي درحم دپاړسوب څخه هم پرسر درد کيږی .

* که دسردرد تر عادت وروسته ( وتشناب ) تر تګ وروسته سم سي . دا رنګه دسردرد دقبضیت څخه وي ،باید  نرم کونکي  شیان وخوړل سي لکه دښون ( زیتون) تیل  ، انځر،سوپ   ، سناـ  وخوری  .......

دسر ددرد مقدمات :

الله جل جلاله پرخپلو بندګانو  فضل اوکرم کړی دی ، دیوی ناروغي  تر راتګ  نه مخکي دناروغي  دمقدماتو څخه انسان پوهیږی،  چي یوه ناروغي راتلونکي ده .

دسرددرد مقدمات :  بیله کوم علته خوابدی ، هیره ،  دسردرد ، بد خوبونه لیدل ، خپسکه ، دمخ درنګ ژیړوالی ، په خبرو کي غلطیدل ،ژبه ژوول دی .

 

هغه شیان چي دسردرد پیدا کوي :

دبعضوشیانو ډیر خوړول دسردردلامل ګرځی   او پر حواسوباندی هم تاثیر کوي  لکه

*هوږه ،پیاز ، دال ، زعفران ، مستې ، باغلی ، بانجڼ ، ملۍ ، جرجیر ، ګندنه ، توت ، ترخې کونډری ، ملخوزی .

*دتوند لمر او بادڅخه  دسردرد پیداکيږی .

*د نشیی  توکود استعمال او شرابو چیښلو څخه  .

* دوينی دفقر( کم خونی )څخه   دسر درد پیداکيږی  .

ددماغ دقوت او دسردرد علاج :

پیسته، بادام ، شونډ ،لبان الذکر (ترخې کونډری ) ، لونګ  دسردرد دپاره  فایده کوي .

دګل بابونه چای  چیښل دسردرد ته فایده کوي .

نوټ : دنوموړی  علاج استعمال د وخت په لحاظ په  اشخاصو کي ، دعمراو  بدن  له کبله بیل دی    کيدای سي چي یوه میاشت یا دوي میاشتی وخت په بر کي ونیسي .

دپام وړ : دهری ناروغي دپاره باید دهغی ناروغي متخصص ډاکترته  مراجعه وکړی او  لازم معاینات وکړی .